Structură şi organizare

 

Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski” cuprinde următoarele structuri :

  • Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski”: primar, gimnazial, liceal
  • Şcoala gimnazială Negoieşti
  • Şcoala primară Ohaba
  • Grădiniţa Melineşti
  • Grădinița Negoieşti
  • Grădiniţa Bodăieştii de Sus
  • Grădiniţa Bodăieştii de Jos   
  • Grădiniţa Ohaba

           STUDIILE SE FINALIZEAZĂ CU:
- Diplomă de bacalaureat pentru: matematică-informatică
                                                   tehnic – electrotehnic
- Atestat profesional de operator calculator la profilul matematică-informatică

- Atestat profesional nivel 3 la profilul tehnic

 
Oferta şcolară Organigrama
  Elevi
  Profesori
  Comisii metodice
  Comisia de calitate
   
 

Liceul Tehnologic "Alexandru Macedonski"

  comuna Melineşti, nr. 208,       cod 207385, judeţul Dolj         Tel/fax: 0251 440004          Email:contact@liceulmelinesti.ro

 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   

© 2015 Liceul Tehnologic "Alexandru Macedonski" Toate drepturile rezervate. Site realizat de Prof. Dumitraşcu Alina