Structură şi organizare

 

Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski” cuprinde următoarele structuri :

  • Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski”: primar, gimnazial, liceal
  • Şcoala Gimnazială Negoieşti: primar, gimnazial
  • Grădiniţa Melineşti;
  • Grădinița Negoieşti;
  • Grădiniţa Spineni;
  • Grădiniţa Bodăieştii de Jos.   

           STUDIILE SE FINALIZEAZĂ CU:


- Diplomă de bacalaureat pentru: matematică-informatică
                                                   tehnic – electrotehnic
- Atestat profesional de operator calculator la profilul matematică-informatică

- Atestat profesional nivel 3 la profilul tehnic

 
Oferta şcolară Organigrama
Proiectul R.O.S.E. Elevi
Examene Naționale 2019 Profesor
BANI DE LICEU 2018/2019 Comisii metodice
Informații publice Comisia de calitate
Lista disciplinelor la care se suține teză în anul școlar 2018/2019 Personal Didactic Auxiliar
Modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat în anul școlar 2018-2019 Regulament de ordine interioară
 

Liceul Tehnologic "Alexandru Macedonski"

  comuna Melineşti, nr. 208,       cod 207385, judeţul Dolj         Tel/fax: 0251 440004          Email:contact@liceulmelinesti.ro

 
   
 
 
 
 
 
 
Le Plurilinguisme en brin d’herbe
 
 
 
 
 
   
   
   
   

© 2018 Liceul Tehnologic "Alexandru Macedonski" Toate drepturile rezervate. Site realizat de Prof. Dumitraşcu Alina