Scurt istoric

                1925 – Ia fiinţă Şcoala Primară din satul Melineşti – comuna Melineşti nivel de pregătire: clasele I-IV.

              1948 – Ia fiinţă Şcoala Gimnazială din comuna Melineşti nivel de pregătire: clasele I-VII(VIII).

              1960 – Ia fiinţă Liceul Teoretic – profil real (matematică-fizică) nivel de pregătire: clasele I-XI(XII).

              1976 – Se transformă Liceul Teoretic în Liceu Agroindustrial nivel de pregătire: clasele I-XII(XIII), învăţământ de zi, seral şi fără frecvenţă.

              1981 – Se transformă Liceul Agroindustrial în Liceu Industrial de Petrol, nivel de pregătire: clasele I-XII   (XIII), învăţământ de zi şi seral, şcoala profesională şi şcoala de maiştri.

              1990 – Liceul Industrial de Petrol devine Grupul Şcolar Industrial de Petrol Melineşti, nivel de pregătire:   clasele I-XII (XIII), învăţământ de zi, seral şi profesional.

              2000 – Unitatea devine Grupul Şcolar Industrial Melineşti cu aceleaşi forme de învăţământ.

              2006 – Unitatea primeşte numele de Grupul Şcolar „Alexandru Macedonski”

              2012 – Grupul Şcolar „Alexandru Macedonski” devine Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski”

              În prezent unitatea şcolară are toate treptele de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal zi şi seral, precum şi două filiere de învăţământ: real şi tehnic.

Despre noi...

        Şcoala se află aşezată în centrul comunei Melineşti, localitate situată la confluenţa dintre Valea Ploscăi şi Valea Amaradiei, în  nordul judeţului Dolj, la 30 km de reşedinţa de judeţ (oraşul Craiova) şi la graniţa cu judeţul Gorj.
        Prin situarea geografică, poziţia economică şi activitatea de învăţământ şi culturală, Comuna Melineşti reprezintă centrul Văii Amaradia (şi Plosca), având o influenţă socio-culturală în cele două judeţe limitrofe (Dolj-Gorj).
        Zona geografică din centrul Olteniei este una de restructurare economică, prin scăderea activităţii din domeniul petrolului, dezvoltarea incipientă a agriculturii şi o dezvoltare moderată a comerţului.
        Grupul Şcolar „Alexandru Macedonski” (înfiinţat ca liceu în 1960) este cea mai importantă instituţie de învăţământ din zonă, tradiţional raspunzând nevoilor de educare şi formare a tinerilor. Se bucură de presigiu şi se adaptează permanent noilor solicitări.
        O coordonată esentială a activităţii sale a devenit integrarea europeana, pregatirea tinerilor profesional şi etic pentru a deveni cetaţeni ai Uniunii Europene.

Misiunea şcolii

        Să oferim locuitorilor din zona Nord - Est a judeţului Dolj (şi nu numai), tinerilor şi adulţilor, inclusiv celor proveniţi din medii defavorizate, şanse egale de instruire şi educaţie la standardele UE, sprijinindu-i pentru o integrare socio-profesională rapidă şi eficientă, dezvoltarea carierei în domeniile prioritare mecanic – electric şi IT, contribuind la sporirea calităţii vieţii în comunitatea locală.
         Ridicarea continuă a prestigiului Liceului Tehnologic „Alexandru Macedonski” pentru atragerea unui număr cât mai mare de elevi cu rezultate deosebite, capabili de performanţă şi conştienţi de viitorul lor profesional si ştiinţific.
         Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.
        Satisfacerea nevoii fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice.
        Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativă, asigurându-se fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare .

                                                                             Director,

                                                                          Prof. Ionescu Valeria Rozica

Oferta şcolară
Proiectul R.O.S.E.
Examene Naționale 2019
BANI DE LICEU 2018/2019
Informații publice
Lista disciplinelor la care se suține teză în anul școlar 2018/2019
Modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat în anul școlar 2018-2019
 

Liceul Tehnologic "Alexandru Macedonski"

  comuna Melineşti, nr. 208,       cod 207385, judeţul Dolj         Tel/fax: 0251 440004          Email:contact@liceulmelinesti.ro

 
Le Plurilinguisme en brin d’herbe
Casa Corpului Didactic Dolj
Site-ul Uniunii Europene
 
 
 
 

© 2018 Liceul Tehnologic "Alexandru Macedonski" Toate drepturile rezervate. Site realizat de Prof. Dumitraşcu Alina