Baza materială

 

Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski” dispune de o bază materială în plină modernizare:

- 4 corpuri de clădiri folosite efectiv îin activitatea cu elevii, din care o clădire nouă, care cuprinde două laboratoare tehnologice şi două ateliere cu dotări şi amenajări moderne, prin programul PHARE-VET 2004-2006.

- 2 laboratoare de informatică dotate cu reţele de calculatoare de ultima generaţie şi conectate la INTERNET şi sistem AEL.

- 3 laboratoare: fizică, chimie, biologie modernizate şi dotate corespunzător

- 1 cabinet de consiliere psiho-pedagogică şi orientare şcolară
- 1 bibliotecă cu 13 500 volume
- Centru de Informare şi Documetare dotat cu aparatură electronică de ultima oră
- micro - sala sport
- baza sportivă în aer liber: terenuri de fotbal, volei, handbal, pistă de atletism.

 

Oferta şcolară
 
 
 
 

Liceul Tehnologic "Alexandru Macedonski"

  comuna Melineşti, nr. 208,       cod 207385, judeţul Dolj         Tel/fax: 0251 440004          Email:contact@liceulmelinesti.ro

 
Ministerul Educaţiei Naţionale
 
 
 
 

© 2015 Liceul Tehnologic "Alexandru Macedonski" Toate drepturile rezervate. Site realizat de Prof. Dumitraşcu Alina