Statut social şi respectabilitate în Melineşti înainte şi după 1989

Investeşte în oameni!
     Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
     Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
     Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe  cunoaştere”
     Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”

    Titlul proiectului: Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţilor locale
    Contract POSDRU/87/1.3/S/48695

     Universitatea Babeş-Bolyai
     Facultatea de Istorie şi Filosofie, Institutul de Istorie Orală

Povestea unui proiect      

Informaţii despre proiect

Prezentare proiect

Oferta şcolară
 
 
 

Liceul Tehnologic "Alexandru Macedonski"

  comuna Melineşti, nr. 208,       cod 207385, judeţul Dolj         Tel/fax: 0251 440004          Email:contact@liceulmelinesti.ro

 
Ministerul Educaţiei Naţionale
 

© 2015 Liceul Tehnologic "Alexandru Macedonski" Toate drepturile rezervate. Site realizat de Prof. Dumitraşcu Alina